ادغام کمپانی مرک و کمپانی سیگما

Merck Millipore نام تجاری مورد استفاده در تجارت جهانی علوم زندگی مرک بود تا سال 2015 هنگامی که این شرکت دوباره برندسازی کرد. این در اصل زمانی تشکیل شد كه مرك شركت Millipore را در سال 2010 به دست آورد. مرک یك تهیه كننده صنعت علم زندگی است. شرکت Millipore در سال 1954 تأسیس شد و از اوایل دهه 1990 بین S&P 500 به عنوان یک شرکت بین المللی علوم زیست شناخته می شود ، که به واسطه فیلترها و آزمایش های اندازه منافذ بسیار مشهور است. در سال 2015 ، مرک سیگما-آلدریچ را به دست آورد و آن را با Merck Millipore ادغام کرد. در ایالات متحده و کانادا ، تجارت علوم زندگی اکنون به MilliporeSigma معروف است.