تاریخچه

شرکت آرمان اکسیر شیمی پارسیان با استعانت ازخداوند منان وبا بهره گیری از تجارب و سوابق ارزشمند خود در زمینه بازاریابی وفروش در بخشهای دولتی و خصوصی کشور توانسته در تامین و عرضه مواد اولیه و تجهیزات دارویی/غذایی/پزشکی وآزماشیگاهی از برندهای معتبر جهانی گامی کوچک و موثر جهت پیشرفت در چرخه کار و زمینه تولید در کشور بردارد.

این شرکت تامین کننده محصولات برندهای معروف جهان از قبیل:

(....sigma/merck/lobachemie/fluka/dyc/cdh/unico/

alfa aeser/scharlau) میباشد.

شرکت آرمان اکسیر شیمی پارسیان با سابقه درخشان در زمینه تهیه و توزیع مواد اولیه و با در نظر گرفتن وبرسی دقیق نیاز مصرف کننده سعی بر این دارد تا در دوره فعالیت خود بتواند بهترین خدمات و کیفیت را در راستا و حیطه کاری خود داشته باشد.