شناخت علائم درج شده بر روی بسته بندی مواد شیمیایی

1) انفجاری:موادی که نسبت به ضربه،اصطحکاک یا نور و گرما حساس بوده و خاصیت انفجاری دارد.

2)آتش زا:موادی که قابل اشتعال هستند.                                            

3)اکسید کننده:موادی که عامل اکسید کنندگی وکاهش میباشند.

4)تحت فشار:موادی که تحت فشار پر شده و یا دارای گاز فشرده میباشند.

5)خورندگی:موادی که حلال هستند وخاصیت خورندگی دارند.

6)سمی:موادی که خاصیت مسموم کنندگی را در بر دارند.

7)حساسیت زا:موادی که دچار حساسیت پوستی یا تنفسی میشوند.

8)خطر سلامتی:موادی که برای سلامتی مضر بوده و از تماس با آنها باید اجتناب کرد

9)محیط زیست:موادی که باعث آلوده شدن و از بین رفتن موجودات زنده و محیط زیست میشوند